93.981
BIST100
93.981
0,00%
5,8701
DOLAR
5,8701
-0,96%
6,4867
EURO
6,4867
-0,81%
282,65
ALTIN
282,65
-0,67%
58,87
PETROL
58,87
-0,81%
15,99
BONO
15,99
0,00%