93.981
BIST100
93.981
0,00%
5,8661
DOLAR
5,8661
-1,03%
6,4809
EURO
6,4809
-0,90%
281,37
ALTIN
281,37
-1,12%
58,99
PETROL
58,99
-0,61%
15,99
BONO
15,99
0,00%