93.981
BIST100
93.981
0,00%
5,9016
DOLAR
5,9016
-0,43%
6,5114
EURO
6,5114
-0,43%
282,31
ALTIN
282,31
-0,78%
58,95
PETROL
58,95
-0,67%
15,99
BONO
15,99
0,00%