93.981
BIST100
93.981
0,00%
5,8830
DOLAR
5,8830
-0,74%
6,4969
EURO
6,4969
-0,65%
282,70
ALTIN
282,70
-0,65%
58,90
PETROL
58,90
-0,76%
15,99
BONO
15,99
0,00%