101.849
BIST100
101.849
0,28%
5,6551
DOLAR
5,6551
0,69%
6,3619
EURO
6,3619
0,25%
259,04
ALTIN
259,04
-0,85%
62,77
PETROL
62,77
1,36%
17,68
BONO
17,68
-0,45%