93.981
BIST100
93.981
0,00%
5,8861
DOLAR
5,8861
-0,69%
6,4990
EURO
6,4990
-0,62%
282,42
ALTIN
282,42
-0,75%
58,86
PETROL
58,86
-0,83%
15,99
BONO
15,99
0,00%