122.142
BIST100
122.142
-0,33%
5,9428
DOLAR
5,9428
0,12%
6,5556
EURO
6,5556
-0,17%
300,44
ALTIN
300,44
0,74%
60,73
PETROL
60,73
-2,11%
10,07
BONO
10,07
-0,59%