90.787
BIST100
90.787
0,00%
5,9201
DOLAR
5,9201
0,41%
6,6474
EURO
6,6474
0,55%
254,00
ALTIN
254,00
0,31%
62,35
PETROL
62,35
0,55%
22,67
BONO
22,67
0,22%