Hakkımızda

Haberi Olan, 2016 yılından beri haberiolan.com adresinden yayın yapan bağımsız bir internet gazetesidir.

Haberi Olan`nın amacı: Hayatı sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmak.

Vizyonu: Okuyucularında sorumluluk bilinci geliştirerek dünyanın olumlu yönde değişimine katkıda bulunmak.

Temel değerleri: Dürüst, Sağduyulu, Barışçıl ve Sosyal Sorumluluklarının Bilincinde olmaktır.

Basın Meslek İlkeleri: Haberi Olan, Türkiye’nin prestijli internet gazetelerinden biri olarak, yayıncılık ve gazetecilik sorumluluğuyla, iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı sayarak, Basın Konseyi tarafından oluşturulan Basın Meslek İlkeleri‘ne uymayı taahhüt eder. Haberi Olan aynı zamanda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından oluşturulan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni benimser ve yayınlarında bu bildirgeyi gözetir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi: Haberi Olan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Haberi Olan, yayın prensipleri dahilinde olan yayın amacı, vizyonu ve temel değerlerinde; herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai yönüne, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğe ve özgürlüğe inanmaktadır.

T.C. Çıkarları: Haberi Olan, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşecek, milli haysiyeti ve değerleri karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek hiçbir yazıya yer vermez.

Tarafsızlık: Haberi Olan, herhangi bir siyasi görüşü, çıkar grubunu ya da sosyal sınıfı yücelten, küçük düşüren ya da kamuoyunu yanıltmaya yönelik taraflı, ayrımcı yayıncılık yapmaz.

İfade Özgürlüğü: Bu madde, Haberi Olan içerik politikasındaki diğer yayın ilkelerine uygun olduğu müddetçe ifade özgürlüğünü benimser ve teşvik eder. Köşe yazılarındaki yorumlar yazarın şahsına ait olup Haberi Olan`nın genel yayın politikası dahilinde değerlendirilmemelidir.

Güvenilirlik: Haberi Olan, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir. Ancak site içerisindeki bilgilerin bazılarında editörlerin, yazarların veya Yazı İşleri’nin gözden kaçırdığı yanlış ya da eksik bölümler olabilir. Böyle durumlarda Yazı İşleri’ne düzeltme uyarısı geldiğinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Telif ve Kopyalama Hakkı: Tüm yayın hakları Haberi Olan`na aittir. Kopyalayabilmek için Haberi Olan Telif ve Kopyalama Kuralları‘na uyulması yasal zorunluluktur. Emeğe saygı amacıyla yazının bütünü kopyalamak yerine linklerin, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya alanlarında paylaşılmasını veya alıntılar yapılmasını rica ediyoruz.

Sorumluluğun Reddi: Haberi Olan`nda köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda yasal sorumluluk, yorumu yazan kişiye aittir.

Saygılarımızla Haberi Olan | Türkiye`nin Haber Medya İnternet Hizmetleri…