95.258
BIST100
95.258
0,00%
5,9247
DOLAR
5,9247
0,13%
6,5389
EURO
6,5389
0,13%
282,46
ALTIN
282,46
0,30%
15,83
PETROL
15,83
-1,00%
3,33
BONO
3,33
0,36%