90.787
BIST100
90.787
0,00%
5,9200
DOLAR
5,9200
0,41%
6,6480
EURO
6,6480
0,56%
254,00
ALTIN
254,00
0,31%
62,32
PETROL
62,32
0,50%
22,67
BONO
22,67
0,22%