90.787
BIST100
90.787
0,00%
5,9222
DOLAR
5,9222
0,45%
6,6497
EURO
6,6497
0,58%
254,00
ALTIN
254,00
0,31%
62,31
PETROL
62,31
0,48%
22,67
BONO
22,67
0,22%